jaarverslag 2014

Wat mij blij
heeft gemaakt
in 2014?

Beter contact met mijn moeder, waar we beiden blij van worden

De ontmoeting met grenzen

De ontmoeting met grenzen

Klaar voor de start!

2014 heeft in het teken gestaan van het voorbereiden op de overgang van jeugdzorg naar gemeenten

Lees meer over de transitie

Interesse in het jaarverslag?

De volledige jaarverslagen van Elker en Het Poortje in pdf

Bekijk ze hier

De transitie van de jeugdzorg is per 1 januari 2015 een feit: gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd.

Het doel van deze transitie is om de zorg voor de jeugd te transformeren. De hulp en ondersteuning rondom jongeren en hun ouders worden anders ingericht. Jongeren en hun ouders worden gestimuleerd vanuit eigen verantwoordelijkheid en kracht mee te doen in de samenleving. Wanneer dat nodig is, worden zij hierbij ondersteund in hun eigen omgeving. Deze verandering vraagt anders kijken en anders doen van zowel jongeren en ouders als professionals en organisaties.

Het hele jaar 2014 heeft voor zowel Elker en Het Poortje in het teken gestaan van het voorbereiden op de overgang naar gemeenten, zodat de overgang voor cliënten zo geruisloos mogelijk is verlopen.

sluiten

Klik op de afbeelding voor de online pdf.


Schermafbeelding 2015-04-13 om 15.09.03   Schermafbeelding 2015-04-13 om 15.34.34

sluiten

We kwamen er niet meer uit

We praten weer met elkaar

Dankzij Compaiz

In 2014 heeft Elker het online platform Compaiz gelanceerd.

Compaiz is hét online platform waar ouders met kinderen informatie en blogs kunnen vinden over scheiding en het effect daarvan op hun kinderen. Daarnaast biedt Compaiz een aantal online producten en diensten aan waardoor ouders op een laagdrempelige manier hulp kunnen vinden die past bij hun vraag. Kijk voor meer informatie op www.compaiz.nl

sluiten

"Door de verbinding zit ik sinds juni 2014 in de OR. Voor mij is deze verbinding nieuw, spannend en leuk."

Tryntsje

Elker en Het Poortje in cijfers

In 2014 hebben Elker en Het Poortje samen meer dan 4.000 kinderen en gezinnen geholpen

Bekijk de infographic

We werken in elke gemeente

Op 1 januari 2015 heeft de overgang van jeugdhulp van de provincie naar de gemeenten plaatsgevonden

lees meer

Hieronder een mooie infographic waarin we de cijfers van Elker-Het Poortje tonen. Alle overige cijfers van Elker over 2014 zijn te vinden op corporate website.

ELK071-01_WEB_Cijfers2014_Facts_01_KV

sluiten

Het hele jaar 2014 heeft Elker zich op deze overgang voorbereid.

Naast het maken van heldere afspraken met de gemeenten, heeft Elker zich meer dan ooit voorbereid op het werken in de wijken, in de gemeenten. In alle Centra voor Jeugd en Gezin bevindt Elker zich met professionals, die kennis hebben van het werken met kinderen en gezinnen. Meer info: www.elkerdichtbij.nl

sluiten

Ik ben liever ergens anders

Maar dit is beter voor me

Mira woont bij Wilster

Wilster Intensieve Jeugdhulp in Groningen is een JeugdhulpPlus instelling voor intensieve, gesloten en besloten behandeling van civielrechtelijk geplaatste jongeren van 12 tot 18 jaar.

Bij deze jongeren dreigt hun ontwikkeling ernstig verstoord te raken – door eigen gedrag en / of door omgevingsfactoren. Ze worden door de kinderrechter geplaatst, na indicatie voor gesloten jeugdzorg door Jeugdbescherming Noord. Kijk voor meer informatie op www.hetpoortje.nu/wilster

sluiten

"Nieuwe gezichten, nieuwe mensen, met weer nieuwe inzichten. Door de samenwerking verwacht ik dat het beste uit beide teams naar voren komt. Elkaar aanvullen, kunnen vervangen en waar nodig helpen, zorgen voor continuïteit in een dynamische omgeving waar veel factoren van buitenaf soms moeilijk te voorspellen zijn. Wat we wel zelf kunnen beïnvloeden is een stevige en gezamenlijke basis om voorbereid te zijn op de veranderingen die op ons afkomen."

Cor

Omdat we samen dezelfde jongeren helpen!

Op 1 januari 2014 zijn Elker en Het Poortje Jeugdinrichtingen bestuurlijk gefuseerd

Lees hier waarom

Een droom-kasteel voor kinderen!

In het kinderhotel de Burcht kunnen kinderen, die hulp krijgen van Elker, een weekend lang avonturen beleven.

Lees meer over de Burcht

Het primaire doel van de samenwerking is het bieden van goede specialistische zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Een goede aansluiting van zorgtrajecten tussen de ‘gesloten’ en ‘open’ jeugdzorg. Doel hiervan is dat de jongere een minimum aan overdrachtsmomenten ervaart en betrokken hulpverleners vanuit dezelfde visie en één plan werken.

De verbinding naar de maatschappij zal hier nadrukkelijk onderdeel van moeten zijn. Zorg, participatie, wonen, scholing of werk zijn een onlosmakelijk geheel. De bestuurlijke fusie van Elker en Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt in combinatie met de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten de unieke kans om de domeinen aan elkaar te verbinden zodat de jongere en daarmee indirect ook de maatschappij hiervan profiteert.

joop en wybe

Raad van bestuur: Joop van der Vlugt (links) en Wybe Cnossen (rechts)

sluiten

De Burcht

In 2011 startte Elker een samenwerking met de Burcht. De Burcht is een volledig gerestaureerd kinderkasteel waar elk jaar weer kinderen kunnen verblijven met hun ouders, pleegouders of begeleiders van Elker. Hier kunnen zij een weekend lang volop genieten en avonturen beleven. In 2014 hebben 58 gezinnen van Elker de Burcht mogen bezoeken.

De-Burcht-Wedde1

sluiten

Toch voel ik me thuis...

...ook in een justitiële jeugdinrichting

Inspecties beoordelen Juvaid positief

Positief, dat zijn de gezamenlijke inspecties over de wijze waarop het werk- en leefklimaat binnen Juvaid Justitiële Jeugdinrichting in Veenhuizen is georganiseerd.

De jeugdinrichting en de interne school Portalis Onderwijs & Arbeidstoeleiding - onderdeel van Het Poortje Jeugdinrichtingen - worden hiermee positief gewaardeerd voor de inspanningen die zij de afgelopen jaren hebben geleverd, op het gebied van kwaliteit.

Dat blijkt uit het doorlichtingsrapport dat de gezamenlijke inspecties aan Staatssecretaris Fred Teeven hebben aangeboden. De inspecteurs vinden Juvaid geschikt voor de plaatsing van jongeren. Het algemene oordeel over de wijze waarop Juvaid omgaat met de sanctietoepassing is positief. Juvaid zet een positief leefklimaat neer waarin medewerkers de jongeren goed bejegenen. Er zijn goede faciliteiten op het gebied van onderwijs, sport en andere vrijetijdsbesteding. Door de kleinschaligheid ademt Juvaid een sfeer van gemoedelijkheid. Medewerkers komen laagdrempelig in overleg met het management en ook jongeren kunnen via de jongerenraad in overleg met de directeur.

sluiten

"Saamhorigheid, dat vind ik ook belangrijk. De verbinding was al gelegd door een kennismaking en een rondleiding, dat was erg gezellig. Het zou eigenlijk een half uurtje duren maar we zijn er uiteindelijk de hele dag geweest, we zijn ook in Veenhuizen geweest."

Bob

Ik wil #gewoon meedoen!

Beleidsmakers maken tijdens congres kennis met 'In voor Zorg!'

Wat is 'In voor Zorg!'?

Hier ben ik beter op mijn plek

Beter rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de jeugdige dader

Wat is adolescentenstrafrecht?

In 2014 hebben Elker, Het Poortje en Bureau Jeugdzorg Groningen gezamenlijk een congres georganiseerd met de naam #gewoonmeedoen. 

Dit met als doel beleidsmakers en wethouders inzichtelijk te maken hoe een traject verloopt, dat een jongere doorloopt van Wilster terug naar de maatschappij.

Het Poortje Jeugdinrichtingen, Elker en Bureau Jeugdzorg Groningen hebben hun krachten gebundeld in het traject In voor Zorg! Het hoofddoel van het project  is het realiseren van een goed functionerende keten. Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun kans op een goede terugkeer in de maatschappij en vergrootte juist uitval en terugval na gesloten behandeling.

 gewoonmeedoen

sluiten

Sinds 1 april 2014 is het Adolescentenstrafrecht in werking getreden.

Door flexibel om te gaan met de leeftijdsgrens tussen de toepassing van jeugdstrafrecht en gewoon strafrecht, wordt beter rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de jeugdige en jongvolwassen dader.

Door het Adolescentenstrafrecht wordt om deze reden de maximale leeftijdsgrens verhoogd voor het jeugdstrafrecht tot 23 jaar. Ook wordt de grens tussen jeugdstrafrecht en gewoon strafrecht flexibeler. Dit betekent dat ook jeugdigen die na hun 18e een delict gepleegd hebben in Juvaid geplaatst kunnen worden, wanneer hun persoonlijke omstandigheden een benadering nodig hebben die beter past binnen het jeugdstrafrecht.

sluiten

Ik ben zo druk in mijn hoofd

Wie kan mij helpen?

Lees meer over Jez

Focussen op de krachten van het kind, zodat het zelfvertrouwen wordt bevorderd

Jez staat voor Jeugd en Zorg en is een eigentijdse organisatie die zorg biedt in de Generalistische Basis GGZ in Friesland, Groningen en Drenthe. Jez is een samenwerking tussen Elker Jeugd- en Opvoedhulp en OCRN Specialistische Jeugd GGZ.

Jez biedt zorg aan kinderen en jongeren met lichte tot matig ernstige psychische klachten zoals gedragsproblemen, ADHD, autismespectrumstoornissen, angst- en stemmingsstoornissen en aan trauma gerelateerde klachten. Jez biedt kortdurende diagnostiek en behandeling aan deze kinderen en jongeren (en hun ouders) om beter met hun psychische klachten om te laten gaan, klachten te verminderen of op te lossen.

Jez wil dat kinderen met psychische klachten goed kunnen functioneren in de samenleving, de school, op het werk en in het gezin. Dit doet Jez door haar talent en eigen kracht in het omgaan met psychische klachten aan te boren, zodat er weer groei mogelijk is van de persoon op weg naar zelfstandig functioneren in de maatschappij.

sluiten

"Samenwerking tussen Elker en Het Poortje en het vinden van elkaar in beide culturen. Het verschil is dat er in de ene cultuur snel beslissingen genomen wordt en de andere cultuur is een overlegcultuur. Je kunt elkaar hierin aanvullen, we zijn nu op zoek naar de balans maar het wordt steeds beter. Verbinding = vernieuwing = werken in een nieuwe/andere omgeving. Je leert leuke nieuwe collega’s kennen."  

Sjoukje

Ik vind deze school leuk...

...omdat ze me hier goed helpen

Lees meer over BOOG

Driegangen diner bij Wilster

Jongeren leren in de praktijk dienstverlenend en gastvrij te zijn

Lees meer

SCSOG en Elker starten BOOG voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Vertegenwoordigers van de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG) en Elker hebben in het kader van de invoering van Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg, een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met het tekenen van de overeenkomst is de aftrap gegeven voor het starten van een Behandel Observatie Onderwijs Groep voor jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, de zogenaamde BOOG-groep.

BOOG (Behandel Observatie Onderwijs Groep Jonge Kind) is een handelingsgericht integraal onderwijsondersteunings–jeugdzorgarrangement voor jonge kinderen (4-7 jaar), waarbij onduidelijk is welke specifieke onderwijsbehoeften het kind heeft en waarbij sprake is van zorgbehoeften van kind en gezin. In het kader van de invoering van Passend Onderwijs en de transitie in de Jeugdzorg wordt expertise van de SCSOG en Elker binnen BOOG gebundeld vanuit het principe: “één kind, één plan”.

sluiten

Elke dinsdagavond is een groep jongeren, samen met de activiteitenbegeleider, druk in de weer om een groep eters, een gezellige en smaakvolle avond te laten beleven.

Gasten, medewerkers van Het Poortje en met regelmaat groepen extern geïnteresseerden, kunnen plaats nemen in het restaurant van Wilster. Voor € 7,50 per persoon verzorgen de jongeren een driegangenmenu. De eters kunnen kiezen uit zes menu’s. Voor de hele groep wordt dan één menu gekookt en geserveerd.

De jongeren leren om te gaan met gasten als gastheer en gastvrouw. Voor de jongeren is dit een onderdeel en een stukje begeleiding in de weg terugkeer naar de maatschappij. Ze zijn erg gemotiveerd en vinden het ontzettend leuk en leerzaam om er aan mee te werken.

sluiten

Kent u pleegouders in uw buurt?

Pleeggezinnen hielden in 2014 open huis voor geïnteresseerden

Lees meer over de open dagen

Ontdek de pleegouder in uw buurt

Elk jaar organiseert Pleegzorg Nederland open dagen onder het motto 'Ontdek de pleegouder in uw buurt'  waar Elker aan mee doet. Pleeggezinnen stellen hun huis open voor geïnteresseerden in de pleegzorg. Elker heeft er dit jaar voor gezorgd dat 479 kinderen tijdelijk bij een pleeggezin kunnen wonen. Ieder jaar melden zich extra pleeggezinnen aan bij Elker. Wij hopen deze stijgende lijn van het aantal pleeggezinnen voort te zetten. Meer info staat op: www.elker.nl/pleegouders

pleegouder

sluiten

"Ik heb afgelopen jaar mijn diploma gehaald, basis beroepsonderwijs, heb ik niet gevierd maar ik ben er wel trots op. Ik heb nu een half jaar vakantie, daarom zit ik bij Handmade Hopes. Volgend jaar wil ik de opleiding bedrijfsadministratie doen want ik vind het leuk om met computers te werken. Ik ben nu in mijn eigen tijd al bezig met de opleiding. Je merkt vandaag dat er met veel liefde gewerkt wordt. Ik geniet altijd."

Therone, Handmade Hopes

Ik doe een pas op de plaats

Een intensief traject van 14 dagen met veel aandacht voor zelfreflectie

Wat is POP?

Kent u mijn talent?

Ontdek de talenten van de jongeren in de woonwinkel Handmade Hopes, een initiatief van Elker

Lees meer over Handmade Hopes

Pas Op de Plaats (POP) is een nieuwe module waarbij een jongere door de rechter onder regie van de jeugdreclassering 14 dagen in de justitiële jeugdinrichting Juvaid wordt geplaatst.

In deze periode moet de jongere, afgezonderd van andere jongeren, op basis van een individueel plan veel zelfreflectie opdrachten maken. Ouders worden nauw betrokken bij het verblijf van hun kind in de inrichting. Doel is het voorkomen dat jongeren verder afglijden in de criminaliteit.

De POP-module is ontwikkeld door Juvaid in samenwerking met de ketenpartners in de jeugdstrafrechtketen van Noord Nederland: de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en Jeugdbescherming Noord. Het is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud die tijdens hun proeftijd terugval vertonen, jongeren die tijdens de schorsing de voorwaarden overtreden of een time-out binnen een Gedrag Beïnvloedende Maatregel nodig hebben. Of jongeren die preventief gehecht geplaatst worden en waar men van mening is dat in een kort intensief traject voorkomen wordt dat de jongere verder in de problemen komt.

sluiten

Elker startte in 2014 een initiatief onder de naam Handmade Hopes.

Jongeren die hulp krijgen van Elker zetten hun specifieke talenten in ten behoeve van het opstarten van een woonwinkel in het centrum van Groningen. Producten voor en door jongeren gemaakt worden verkocht in de winkel van Handmade Hopes. Meer info op www.handmadehopes.nl #trots

 

handmadehopes logo

 

sluiten

Wat vonden we het moeilijkst?

Transformeren en ook nog bezuinigen. Afscheid nemen van collega's en groepen, terwijl we de juiste zorg willen blijven bieden.

Wilt u zich aan ons verbinden?

U vindt ons o.a. op Twitter en Facebook

lees meer